Islamic Calendar

Islamic Widget

14 January 2010

PROSES-PROSES MENUNAIFARDHU HAJI (siri 03)

KULIAH 4 : IBADAT UMRAH

Didalam kuliah 4, perkara-perkara yang dititik berat adalah seperti:

* Pengertian & dalil umrah
* Rukuk & wajib umrah
* Aliran ibadat umrah
* Cara memakai pakaian ihram
* Niat umrah
* Miqat makani bagi penduduk luar Mekah
* Larangan semasa berihram
* Tawaf umrah
* Saie umrah
* Apa itu tertib
* Cara mengerjakan umrahBerada di hadapan bangunan tempat Saie untuk melakukan ibadat umrah


KULIAH 5 : IBADAT HAJI

Dalam tajuk ini akan disentuh parkara-perkara seperti:

+ Rukun haji
+ Aliran pekerjaan haji
+ Niat ihrah
- haji ifrad
- haji tamattu'
- haji qiran
+ Apa itu haji ifrad, tamattu' dan qiran
Suasana dalam khemah sehari sebelum masuk waktu wukuf+ Wukuf di Arafah


Berdoa dan bermunajat kepada Allah SWT semasa wukuf, waktunya antara gelincir matahari dan sebelum terbenam matahari pada 9 Zulhijjah

+ Waktu wukuf
+ Syarat sah wukuf
+ Amalan-amalan sunat semasa berwukuf
+ Perkara-perkara yang dilarang di Arafah.


KULIAH 6: MABIT DI MUDZALIFAH, MELONTAR JAMRAH & MABIT DI MINA

Tajuk yang di beri dalam kuliah ini ialah:

> Mabit di Mudzalifah
> Tempat melontar
> Melontar Jamrah Kubra pada 10 Zulhijjah
> Syarat-syarat melontar
> Mabit di Mina
> Melontar Jamrah pada 11, 12 & 13 Zulhijjah (hari Tasyreeq)
> Apa itu nafar awal dan nafar thaniMabit di Mudzalifat dan disunatkan mengutip anak batu sekurang-kurangnya 7 biji
Pemandangan perkhemahan di Mina dan jemaah siap untuk pergi melontar

Bangunan dimana terletaknya ketiga-tiga jamrah, Sughra, Wusta & Kubra


KULIAH 7 : TAWAF

< Tawaf dan pengertiannya
< Syarat-syarat sah tawaf
< Jenis dan sunat-sunat semasa tawaf
< Batal wudhu semasa tawaf
< Kesalahan semasa tawaf
Jemaah sedang bertawaf di bahagian bumbung Masjidil Haram
Jemaah sedang bertawaf, pemandangan dari arah Hijil Ismail
Tawaf mengelilingi Kaabah dan pemandangan dari arah Hajar Aswad

No comments:

Post a Comment